CORPUS D´INSCRIPCIONS LLATINES DEL PAÍS VALENCIÀ. FONTS HUMANÍSTIQUES


Consulteu las bases de dades realitzades
per l´equip d´investigació dels professors Josep Corell i Xavier Gómez Font,
en les quals podreu trobar les
diferents inscripcions romanes
del País Valencià

Entrar

 


A més, hom pot consultar les imatges
de les fotografies i els dibuixos
de les diferents inscripcions

 


Entrar

             

Actualment ens trobem en procés de construcció d´aquesta pàgina.
En pocs dies la tindreu al vostre abast.
Disculpeu les molèsties

Proyecto HUM2005-03418/FILO
Ministerio de Ciencia e Innovación

       
 


Disseny de la pàgina:
Héctor H. Gassó
Diego Romero Lucas